Programes socials
Oferta de seveis

Programa beca


OBJECTIU: Acollir a persones immigrades en situació irregular, tot oferint-los la possibilitat de conèixer el mercat de treball local i d'obtenir uns ingressos, amb la realització de pràctiques laborals becades.

TEMPORALITAT DE LA BECA: màxim de 3 mesos.


ASSESSORAMENT LEGAL

Amb el servei de Càritas, podràs rebre un assessorament legal i gratuït sobre processos de regularització, tramitació i/o renovacions de permisos


CLASSES DE LLENGUA

  • Es realitzen classes de castellà /català a través de CARITAS i també del Consell Comarcal.


PRÀCTIQUES LABORALS

Participaràs en les activitats de Volem Feina:

  • Gestió de residus
  • Restauració de mobles
  • Triatge de roba
  • Transports i mudances

Rebràs una beca de treball de 16 hores setmanals remunerades.


FORMACIÓ INFORMACIÓ

  • Reunions mensuals sobre temes d’interès
  • Xerrades informatives normativa estrangeria (Càritas + Pla de ciutadania i immigració)
  • Activitats de grup

 
  © Copyright Fundació Volem Feina .Inscrita amb el número 1526 en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 5 d'abril de 2001. És una entitat privada d'inciativa social inscrita en registre d'Entitats del Departament de Benestar Social amb el número E03322. Inscrita en el cens d'empreses i entitats col·laboradores d'inserció del Departament de Treball i Indústria amb el número 477. Transportistes de residus autoritzats amb el número T-1936 pel Departament de Mediambient.
Avgda. st. Jordi 23, 25280 SOLSONA. Tel.Fax: 973 481 162 volemfeina@volemfeina.org