FUNDACIÓ VOLEM FEINA

FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant un acompanyament que les permeti incorporar-se en igualtat de condicions en una vida social i laboral activa.

Tot això és possible gràcies a diferents activitats econòmiques productives i de prestació de serveis que desenvolupem, principalment en l’àmbit medi ambiental (reutilització i recuperació de residus, recollida i transport; i gestió d’equipaments públics), i, també en l’àmbit de serveis a les persones (transports, mudances, buidatges, transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat, neteges...)

PROGRAMES SOCIALS

OFERTA DE SERVEIS