FUNDACIÓ VOLEM FEINA

FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant un acompanyament que les permeti incorporar-se en igualtat de condicions en una vida social i laboral activa.

Tot això és possible gràcies a diferents activitats econòmiques productives i de prestació de serveis que desenvolupem, principalment en l’àmbit medi ambiental (reutilització i recuperació de residus, recollida i transport; i gestió d’equipaments públics), i, també en l’àmbit de serveis a les persones (transports, mudances, buidatges, transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat, neteges...)

PROGRAMES SOCIALS

OFERTA DE SERVEIS

LÍNIES DE SUBVENCIÓ:

Programa Joves en Pràctiques
Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Línia ACOL (2018 - 2019 - 2020): Per a les persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  en el marc del Programa Treball i Formació, regulat per l’ ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre

Línia Joves (2020 - 2021): Programa treball i formació. Programa adreçat a joves entre 17 i 21 anys, tutelats i ex tutelats per l'administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions al mercat de treball ordinari. 

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades per accions de formació.
Aquesta línia està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu
Fundació Volem Feina - Programa ACOL