OBJECTIU: Donació de material recollit per la Fundació, a ONG's que cooperen amb països anomenats del 3er món.