FUNDACIÓ VOLEM FEINA

FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant un acompanyament que les permeti incorporar-se en igualtat de condicions en una vida social i laboral activa.

Tot això és possible gràcies a diferents activitats econòmiques productives i de prestació de serveis que desenvolupem, principalment en l’àmbit medi ambiental (reutilització i recuperació de residus, recollida i transport; i gestió d’equipaments públics), i, també en l’àmbit de serveis a les persones (transports, mudances, buidatges, transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat, neteges...)

PROGRAMES SOCIALS

OFERTA DE SERVEIS

Serveis a les Persones
Transports i mudances: Posem a disposició dels ciutadans els servei de transports i mudances per a poder realitzar les respectives tasques amb la nostra ajuda i professionalitat.
 
Buidatges de pisos, locals, naus…: T’ajudem a buidar els teus locals o el teu pis, et facilitem la feina.
 
Prestació de serveis d’Agents Cívics: Comptem amb un equip d’Agents Cívics que posem a disposició dels Ajuntaments per ajudar-los a realitzar tasques com ajudar a facilitar la fluïdesa de circul·lació en hores punta en espais públics.


 
Prestació de serveis de gestió i transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat o mobilitat reduïda: Oferim un servei de transport adaptat per facilitar el desplaçament de persones amb dificultat de mobilitat o mobilitat reduïda.


Prestació de serveis de gestió i transport de material per a esdeveniments: Gestionem i portem el material necessari per a qualsevol esdeveniment públic o privat.
 
Establiments de venda de roba i articles d’ocasió: El Grup Volem Feina consta de tres botigues on posa a la venda la roba i els articles seleccionats per a donar-los-hi una segona vida. Aquestes botigues són: Encants, Moda Amiga i Zona R. Podeu consultar l’Instagram de @BotiguesVolemFeina per conèixer les últimes novetats.

 
Serveis Ambientals
Recollida i gestió de residus domèstics: Recollida a domicilis particulars de residus voluminosos, dels quals se’n farà una gestió posterior a la deixalleria.
 
Recollida i gestió de residus industrials: Recollida directa a empreses i comerços per tal de gestionar el residus a la deixalleria.
 
Recollida i gestió de residus porta a porta: La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.
 


Gestió de deixalleries: En la deixalleria la gestió està basada en un model socioambiental, que combina beneficis socials i ambientals per tal d’oferir treball a persones en risc d’exclusió social alhora que es gestionen els residus.
 
Recollida, gestió i venda de roba i articles de segona mà recuperats: Recuperació, reciclatge i reutilització de roba i articles varis amb l’objectiu de donar una segona vida als productes.