L’objectiu del Grup Volem Feina és facilitar l'accés al món laboral de persones amb dificultats per trobar una feina mitjançant un procés d'acompanyament.

Orientació i assessorament laboral
El procés comença amb la fase d'orientació en la qual es fa un anàlisi de les habilitats, aptituds, motivacions i expectatives de la persona interessada, per tal d’enfocar la recerca de feina a una ocupació concreta. També s’analitzen les possibilitats de rebre formació i la realitat del mercat de treball. En aquest sentit, els informem sobre:

  • Els tipus d’empreses que hi ha a la zona i on s’ubiquen.
  • Els diversos tipus de contractes existents.
  • Com preparar-se per una entrevista de feina i a redactar un currículum.


Borsa de treball
Una vegada es té clar l’objectiu professional del usuari o usuària, a través de la borsa de treball, se l’informa de les ofertes de feina existents en el mercat, de com fer una sol·licitud de treball i el/la posem en contacte amb empreses.

Seguiment de la inserció
Un cop l’usuari o usuària ha trobat feina, li resolem els dubtes que li puguin sorgir relacionats amb l’empresa, el contracte de treball, el conveni del sector, etc.

Aquest programa rep el suport del Fons Social Europeu i Càritas Española.