LÍNIES DE SUBVENCIÓ: FUNDACIÓ VOLEM FEINA

IRPF: Subvencions per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.


Subvencions per a programes d'interès general amb càrreca l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF en l'àmbit de polítiques socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració.

NOM DEL PROJECTE: INSERCIÓ

Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.


 
COSPE: Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària).

Subvencions per a realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, definits a la Cartera de serveis socials de Catalunya.

NOM DEL PROJECTE: 

G1: VULNERABILITAT SOCIAL
D8: S.O.C.I.


Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i la Secretaria General de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.


TREBALL I FORMACIÓ: Subvencions del Programa Treball i Formació.

Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a lrealitzar projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.


Programa Treball i Formació - Línia ACOL
(2018)(2019)(2020)(2022)

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social: les persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i que puguin subscriure un contracte de treball i realitzar una acció de formativa, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.

2018 2019 2020 2022
 
 


Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL CS)
(2021)

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d'acompanyament.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

 

  • DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • TRANS: persones trans inscrites com a demantants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).


El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte dins de l'horari laboral i l'acompanyament a les persones contractades.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i el SEPE.


Programa Treball i Formació - Línia Joves tutelats i extutelats (SOC-TRFO JOVES) - 2022
(2020) (2021)

L'objectiu de la línia Joves tutelats i extutelats del Programa Treball i Formació és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades per accions de formació.
Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES)

Servei d'Orientació i Intermediació Laboral


El projecte ofereix itineraris individualitzats d'orientació sociolaboral, per tal que les persones millorin les seves competències, tant personals com laborals i de recerca de feina. Es fa especial èmfasi en el maneig de les tecnologies i en el domini de l'idioma per a aquelles persones que ho necessiten.

Aquest programa compta amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Solsona i amb el finançament de Càritas Espanyola i el Fons Social Europeu.Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat. Es fomenta l'adquisició d'aptituds i competències derivades de la pràctica laboral i s'afavoreix, d'aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i  el Fons Social Europeu.