LÍNIES DE SUBVENCIÓ: FUNDACIÓ VOLEM FEINA

IRPF 22: Subvencions per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.


Subvencions per a programes d'interès general amb càrreca l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF en l'àmbit de polítiques socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració.

NOM DEL PROJECTE: INSERCIÓ

Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.


 
COSPE 22: Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària).

Subvencions per a realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, definits a la Cartera de serveis socials de Catalunya.

NOM DEL PROJECTE: 

G1: VULNERABILITAT SOCIAL
D8: S.O.C.I.


Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i la Secretaria General de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

COSPE 23: Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària).

RESOLUCIÓ DSO/1401/2023, de 24 d'abril, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023.

 1. Projecte: SASS-Solsona:
  R.1 Projectes específics en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació de l'autonomia personal i els vincles socials.
   
 2. Projecte : SuportS
  G.1 Projectes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.


Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i la Secretaria General de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 


TREBALL I FORMACIÓ: Subvencions del Programa Treball i Formació.

Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a lrealitzar projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.


Programa Treball i Formació - Línia ACOL
(2018)(2019)(2020)(2022)

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social: les persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i que puguin subscriure un contracte de treball i realitzar una acció de formativa, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.

2018 2019 2020 2022
 
 


Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL CS)
(2021)(2022 ESAL DONA)

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d'acompanyament.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

 

 • DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
 • TRANS: persones trans inscrites com a demantants d'ocupació no ocupades (DONO).
 • DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).


El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte dins de l'horari laboral i l'acompanyament a les persones contractades.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i el SEPE.


Programa Treball i Formació - Línia Joves tutelats i extutelats (SOC-TRFO JOVES) - 2022
(2020) (2021)

L'objectiu de la línia Joves tutelats i extutelats del Programa Treball i Formació és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades per accions de formació.

 
2020 2021 2022 2023
 
   

Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES)
(Convocatòria 2020-2023)

Servei d'Orientació i Intermediació Laboral


El projecte ofereix itineraris individualitzats d'orientació sociolaboral, per tal que les persones millorin les seves competències, tant personals com laborals i de recerca de feina. Es fa especial èmfasi en el maneig de les tecnologies i en el domini de l'idioma per a aquelles persones que ho necessiten.

Aquest programa compta amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Solsona i amb el finançament de Càritas Espanyola i el Fons Social Europeu.


 

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat. Es fomenta l'adquisició d'aptituds i competències derivades de la pràctica laboral i s'afavoreix, d'aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i  el Fons Social Europeu.

INCLUSIÓN +: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO (ITINERARIOS)
Període d'execució: octubre 2023- octubre 2029

Programa Operatiu d'Inclusió Social, Garantia Infantil i lluita Contra la Pobresa

Cofinançat per FSE++ (CCI - 2021ES05SFPR003)Convocatòria IFE

Resolució IFE/2729/2023, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per concedir subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per als exercicis 2023 i 2024.

PROJECTE S.O.C.I

Oferiment d’oportunitats a les persones migrades i llurs famílies, en l’àmbit laboral i de reconeixement professional.

F.1 Accions que promoguin la igualtat d'oportunitats, de drets i de tracte, tot corregint greuges fruit del racisme estructural i desigualtats per raó d'origen.
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de Residus Municipals. ACC/690/2022