LÍNIES DE SUBVENCIÓ: FUNDACIÓ VOLEM FEINA


IRPF: Subvencions per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.

Subvencions per a programes d'interès general amb càrreca l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF en l'àmbit de polítiques socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració.

NOM DEL PROJECTE: INSERCIÓ

Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

COSPE: Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària).
Subvencions per a realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, definits a la Cartera de serveis socials de Catalunya.

NOM DEL PROJECTE: · G1: VULNERABILITAT SOCIAL
                                       · D8: S.O.C.I.


Aquest programa compta amb el finançament del Departament de Drets Socials i la Secretaria General de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

TREBALL I FORMACIÓ: Subvencions del Programa Treball i Formació.
Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

Programa Treball i Formació - Línia ACOL (SOC-TRFO ACOL)
(2018)(2019)(2020)
Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social: les persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i que puguin subscriure un contracte de treball i realitzar una acció de formativa, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC i de la Generalitat de Catalunya, i amb el cofinançament al 50% del Fons Social Europeu.
Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL CS)
(2021)
Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d'acompanyament.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:
        · DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com
          a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
        · TRANS: persones trans inscrites com a demantants d'ocupació no ocupades (DONO).
        · DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada inscrites com a demandants
          d'ocupació no ocupades (DONO).

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte dins de l'horari laboral i l'acompanyament a les persones contractades.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i el SEPE.

Programa Treball i Formació - Línia Joves tutelats i extutelats (SOC-TRFO JOVES)
(2021)
L'objectiu de la línia Joves tutelats i extutelats del Programa Treball i Formació és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.
Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades per accions de formació.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i el SEPE.

(2020)
Aquest programa compta amb el finançament del SOC i de la Generalitat de Catalunya, i amb el cofinançament al 50% del Fons Social Europeu.

Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES)
Servei d'Orientació i Intermediació Laboral.

El projecte ofereix itineraris individualitzats d'oriencació sociolaboral, perquè les persones millorin les seves competències, tant personals com laborals, i de recerca de feina, posant especial èmfasi en el maneig de les tecnologies, i en el domini de l'idioma per a aquelles persones que ho necessiten.

Aquest programa compta amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Solsona i amb el finançament de Càritas Espanyola i el Fons Social Europeu.


Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya
En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d'aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Aquest programa compta amb el finançament del SOC, la Generalitat de Catalunya i  el Fons Social Europeu.