L'objectiu que marca la nostra linea d'acció es :

L'atenció al col.lectiu de persones transeünts, immigrants, aturats, disminuïts, i en general, tot el col.lectiu de persones desestructurades i sense hàbits laborals, d'acord amb el programa social de Càritas.

La principal activitat productiva que realitza la nostra entitat es relaciona amb la recollida i recuperació de residus.

L'objectiu principal és la REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL.

Per arribar a aquest objectiu general es treballen altres més concrets, diferents en cada grup de persones, i adaptats en funció de les seves possibilitats per assolir la REINSERCIÓ.

En una situació d’exclusió sociolaboral és evident que hi ha d’haver canvis perquè la relació persona-societat es restableixi. Els canvis s’han de produir per ambdues bandes.

El servei "Volem Feina" intervé en les dues, per així complir el seu objectiu principal en l’àrea social:

En la societat fent una tasca de:

  • conscienciació, per tal de sensibilitzar a la població sobre el problema de l’exclusió en la nostra societat, i aconseguir que les empreses ofereixin algun lloc de treball a persones que han fet l’esforç de superar-se.
  • Informació d'avantatges econòmics per la contractació de persones amb disminucions o en situació d’exclusió social.
  • Informació als empresaris dels procediments a seguir per a la contractació de treballadors estrangers.
  • Diàleg amb els partits polítics i el Govern Central, com a membres de les associacions catalana i espanyola de grups recuperadors d’economia social solidària (AERESS), per tal d’aconseguir una normativa que reguli i contempli amb les seves peculiaritats, les empreses d’inserció, semblant a les existents a països com a França o Itàlia.

En la persona: Acompanyant i facilitant el canvi. Aquest comença a concretar-se: adquirint una formació, hàbits laborals, seguretat, superant dependències, ... . En qualsevol cas acaba produint-se una millora de l’autoestima i de les capacitats per aconseguir la reinserció, o, quan aquesta no és possible, un augment de la qualitat de vida. El que determina el “com” des del servei s’ajuda a cada persona en el seu procés de canvi, i el “quant” temps pot durar aquest, depèn de la capacitat i predisposició al canvi de cadascú.