L'objectiu de la Fundació Volem Feina és atendre les persones en situació de vulnerabilitat i/o en risc d'exclusió i aconseguir-ne la seva reinserció sociolaboral.

En una situació d'exclusió social, cal que la relació persona-societat es restableixi i, per això, cal canvis a totes dues bandes. Des de la Fundació Volem Feina, hi intervenim per tal de fer-los possible: 


Incidim en la SOCIETAT a través de tasques per a:

  • Visibilitzar, sensibilitzar i conscienciar la població sobre un problema que existeix al nostre voltant. Volem aconseguir que les empreses ofereixin llocs de treball a persones que han fet l’esforç de superar-se.
  • Informar dels avantatges econòmics de contractar persones en situació d’exclusió social.
  • Com a membre de les associacions catalana i espanyola de recuperadors d'economia social solidària (AERESS), dialogar amb partits polítics i govern central per aconseguir una normativa que reguli i contempli les empreses d’inserció, semblant a les existents a països com a França o Itàlia.


Incidim en les PERSONES a través d'accions per a:

  • Acompanyar i facilitar el canvi. Aquest comença a concretar-se quan s'adquireix formació, hàbits laborals, seguretat i se superen dependències. La millora es nota amb l'augment de l’autoestima i de les capacitats per aconseguir la reinserció, o, quan aquesta no és possible, quan la qualitat de vida augmenta.