L'objectiu que marca la línia d'acció de  la Fundació és:

L'atenció al col·lectiu de persones transeünts, immigrants, aturades i, en general, tot el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat. 

L'objectiu principal és la REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL.

En una situació d’exclusió sociolaboral hi han d’haver-hi canvis perquè la relació persona-societat es restableixi. Els canvis s’han de produir per ambdues bandes.

La Fundació Volem Feina intervé en les dues:

Per una banda, en la societat fent una tasca de:

  • Conscienciació, per tal de sensibilitzar a la població sobre el problema de l’exclusió en la nostra societat, i aconseguir que les empreses ofereixin llocs de treball a persones que han fet l’esforç de superar-se.
  • Informació d'avantatges econòmics per la contractació de persones en situació d’exclusió social.
  • Diàleg amb els partits polítics i el Govern Central, com a membres de les associacions catalana i espanyola de grups recuperadors d’economia social solidària (AERESS), per tal d’aconseguir una normativa que reguli i contempli amb les seves peculiaritats, les empreses d’inserció, semblant a les existents a països com a França o Itàlia.

Per altra banda amb la persona fent una tasca de:

  • Acompanyament i facilitadors del canvi. Aquest comença a concretar-se: adquirint una formació, hàbits laborals, seguretat, superant dependències, ... . En qualsevol cas acaba produint-se una millora de l’autoestima i de les capacitats per aconseguir la reinserció, o, quan aquesta no és possible, un augment de la qualitat de vida.