El Servei d’Orientació a la Ciutadania Immigrant (SOCI) va néixer amb la finalitat de buscar el respecte i la dignitat inherent a tothom. Les persones en circumstància administrativa irregular es troben en una situació greu de vulnerabilitat que dificulta l'exercici dels seus drets i el desenvolupament d'un projecte de vida, ja que es troben amb l'amenaça permanent d'una eventual expulsió cap als seus països d'origen i pateixen pel futur dels seus fills.

El projecte SOCI permet crear un espai de confiança entre les persones involucrades en el servei per tal de conèixer els perfils laborals de les persones immigrades, realitzar un itinerari d'orientació, vetllar pels seus drets i estar al dia dels aspectes legals i d'estrangeria.