MISSIÓ

La FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2000 per promoure la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió del nostre entorn mitjançant una intervenció integral.

 VISIÓ

Esdevenir un referent  de la inserció i innovació socials mitjançant la millora qualitativa ambiental del nostre entorn a través del nostre treball.

VALORS

  • FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Apostem per un model d’activitat econòmica inclusiu, que doni suport a col.lectius desafavorits i que la societat exclou.

  • SOSTENIBILITAT

ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL, buscant un equilibri entre aquests tres eixos que permeti el desenvolupament de les persones

  • TRANSPARÈNCIA

Rendim comptes, balanços socials, ambientals i econòmics a tothom. Reinvertim el 100% de tots els excedents i recursos a la pròpia entitat per tal d’assolir un major IMPACTE SOCIAL

  • COOPERACIÓ I ALIANCES

Estem per la col.laboració i recerca de sinergies amb altres entitats que persegueixin un model de societat en constant millora.

  • INTEGRACIÓ INTEGRAL

Creiem en un model que abasti tots els aspectes de la vida de les persones.