MISSIÓ

FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2000 per Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys per promoure la inserció sociolaboral de col.lectius en risc d’exclusió del nostre entorn mitjançant activitats vinculades a la recuperació de residus i el sector ambiental en general.

 

VISIÓ

Esdevenir un referent  en el món de la inserció sociolaboral mitjançant  activitats a l’entorn del sector dels residus, per la seva capacitat d’inserció, innovació, qualitat en el servei i activitat productiva.

 

VALORS

  • FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Apostem per un model d’activitat econòmica inclusiu, que doni suport a col.lectius desafavorits.

  • COMPROMÍS I RESPONSABILITAT

Amb la societat, amb el medi ambient, primant la reutilització.

  • SOSTENIBILITAT

Econòmica, social i ambiental, buscant un equilibri entre aquests tres eixos que permeti el desenvolupament de les persones

  • TRANSPARÈNCIA

Rendint comptes, balanços socials, ambientals i econòmics a tothom.

  • REINVERSIÓ

Reinvertint el 100% de tots els excedents i recursos a la pròpia entitat per assolir una major inserció sociolaboral, creació de llocs de treball i ampliació de les nostres capacitats.

  • COOPERACIÓ

Estem per la col.laboració i recerca de sinergies amb altres entitats que persegueixin un model de societat en constant millora.

  • INTEGRACIÓ

Creiem en un model que abasti tots els aspectes de la vida de les persones.

  • ESFORÇ

Basat en llocs de treball dignes i de màxima qualitat i de  profund respecte a les persones.

  • DIVERSITAT

Creiem que tothom té alguna cosa a aportar en un model de societat on tothom hi té cabuda i hi pugui dir la seva.

  • SOLIDARITAT

En termes de comprensió i col.laboració activa amb tots els col.lectius desafavorits per qualsevol causa i naturalesa