MISSIÓ

Promoure la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió del nostre entorn mitjançant una intervenció integral.

VISIÓ

Esdevenir un referent de la inserció i innovació socials mitjançant la millora qualitativa ambiental del nostre entorn a través del nostre treball.

VALORS

  • FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Apostem per un model d’activitat econòmica inclusiu, que doni suport a col.lectius desafavorits i que la societat exclou.

  • SOSTENIBILITAT

Econòmica, social i ambiental. Busquem un equilibri entre aquests tres eixos que permeti el desenvolupament de les persones.

  • TRANSPARÈNCIA

Rendim comptes, balanços socials, ambientals i econòmics a tothom. Reinvertim el 100% de tots els excedents i recursos a la pròpia entitat per tal d’assolir un major impacte social.

  • COOPERACIÓ I ALIANCES

Estem per la col.laboració i recerca de sinergies amb altres entitats que persegueixin un model de societat en constant millora.

  • INTEGRACIÓ INTEGRAL

Creiem en un model que abraci tots els aspectes de la vida de les persones.