A través de l'Empresa d'Inserció Volem Feina Serveis Ambientals S.L. oferim serveis relacionats amb l'economia circular:
 
  • Recollida i gestió de residus domèstics: recollida a domicilis particulars de residus voluminosos, dels quals se’n fa una gestió posterior a la deixalleria.
  • Recollida i gestió de residus industrials: recollida directa a empreses i comerços per tal de gestionar el residus a la deixalleria.
  • Recollida i gestió de residus porta a porta: consisteix a recollir els residus que cada casa separa degudament per fraccions (paper-cartró, envasos, vidre, orgànic i resta) i diposita davant del domicili. La recollida selectiva es fa casa per casa i té per objectiu reciclar el màxim de residus possible. 
     

 
  • Gestió de deixalleries: la gestió d'aquestes instal·lacions està basada en un model socioambiental que combina beneficis socials i ambientals, ja que permet oferir treball a persones en risc d’exclusió social alhora que es gestionen els residus.
  • Recollida, gestió i venda de roba i articles de segona mà recuperats: recuperació, reciclatge i reutilització de roba i articles varis amb l’objectiu de donar una segona vida als productes.