A través de l'Empresa d'Inserció Volem Feina Serveis Ambientals S.L. oferim serveis relacionats amb l'economia circular:
 
  • Recollida i gestió de residus domèstics: recollida a domicilis particulars de residus voluminosos, dels quals se’n fa una gestió posterior a la deixalleria.
 
  • Recollida i transport de residus industrials: recollida de residus directa a empreses i comerços.
 
  • Recollida de residus porta a porta: consisteix a recollir els residus que cada casa separa degudament per fraccions (paper-cartró, envasos, vidre, orgànic i resta) i diposita davant del domicili. La recollida selectiva es fa casa per casa i té per objectiu reciclar el màxim de residus possible.