Recollida i gestió de residus domèstics: Recollida a domicilis particulars de residus voluminosos, dels quals se’n farà una gestió posterior a la deixalleria.
 
Recollida i gestió de residus industrials: Recollida directa a empreses i comerços per tal de gestionar el residus a la deixalleria.
 
Recollida i gestió de residus porta a porta: La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.
 


Gestió de deixalleries: En la deixalleria la gestió està basada en un model socioambiental, que combina beneficis socials i ambientals per tal d’oferir treball a persones en risc d’exclusió social alhora que es gestionen els residus.
 
Recollida, gestió i venda de roba i articles de segona mà recuperats: Recuperació, reciclatge i reutilització de roba i articles varis amb l’objectiu de donar una segona vida als productes.