OBJECTIU: La finalitat d’aquest programa és prevenir possibles situacions, oferint la possibilitat de cobrir una necessitat material.

Oferim les possibilitats de garantir la cobertura de productes que contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu benestar. D'aquesta forma, s'assoleix una prevenció a potencials problemàtiques personals o familiars.

Per altra banda les persones beneficiàries d'aquest projecte també se'ls ofereix informació dins del projecte Orientació Laboral.

En algunes ocasions, persones o famílies amb ingressos econòmics escassos, es troben amb una despesa no prevista, que no poden assumir. Això comporta una emergència econòmica puntual difícil de resoldre sense l'ajut d'altres. L'entitat intenta garantir la cobertura dels productes que facilitin la millora de les seves condicions de vida i el seu benestar. D'aquesta manera es contribueix a resoldre que la necessitat detectada no s'afegeixi a la situació actual.

Els materials de primera necessitat que l'entitat pot facilitar, segons la necessitat són:

  • Mobles
  • Electrodomèstics
  • Roba
  • Articles de la llar

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.