En algunes ocasions, persones o famílies amb ingressos econòmics escassos, es troben amb una despesa no prevista que no poden assumir. Això comporta una emergència econòmica puntual difícil de resoldre sense l'ajut d'altres. L'entitat intenta garantir la cobertura dels productes que facilitin la millora de les seves condicions de vida i el seu benestar. D'aquesta manera es contribueix a resoldre que la necessitat detectada no s'afegeixi a la situació actual.

A Volem Feina els proporcionem productes materials bàsics com roba, estris de cuina, petits electrodomèstics, mobles, etc. i se'ls ofereix orientació laboral.

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.