FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social mitjançant un acompanyament que les permeti incorporar-se en igualtat de condicions en una vida social i laboral activa.

Tot això és possible gràcies a diferents activitats econòmiques productives i de prestació de serveis que desenvolupem, principalment en l’àmbit medi ambiental (reutilització i recuperació de residus, recollida i transport; i gestió d’equipaments públics), i, també en l’àmbit de serveis a les persones (transports, mudances, buidatges, transport adaptat per a persones amb dificultat de mobilitat, neteges...)

DADES IDENTIFICATIVES

Fundació Volem Feina

Any de constitució: Octubre 2000

Forma jurídica: Fundació privada sense ànim de lucre

Adreça: Avinguda St. Jordi, 23. 25280 SOLSONA.

NIF: G25468711

Codi compte Cotització a la SS: 25103277674

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials: Entitat privada d’iniciativa social nº de registre EO3322.
  • Servei de suport social a l’atenció primària i especialitzada nº  SO 2248.
  • Cens d’empreses i entitats col·laboradores d’inserció (RMG): nº 477
  • Codi de conveni col·lectiu de treball núm. 2500962 (DOC Núm. 5086 – 7.3.2008)

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Codi per al transport autoritzat de residus  T-1936.

 

 

Departament de Justícia

  • Registre de Fundacions: Fundació privada, benèfica de tipus assistencial inscrita amb el nº 1526. 

 

PATRONAT

President:  Sr. Rossend Mujal Alsina

Vice-president: Sr. Ramon Padullés Rosell

Tresorer:  Sr. Josep Lluis Alonso Rodríguez

Secretari: Sr. Carles Viladrich Canal

Vocals:

Sr. Rector Parròquia Solsona

Sr. Representant Ajuntament de Solsona

Sr. Representant Consell Comarcal Solsonès

Sr. Jordi Montanyà Vilalta

Sra. Glòria Mujal Colilles

 

El Patronat, és l’òrgan màxim de govern de la Fundació Volem Feina i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

 

ORGANIGRAMA

Organigrama Fundació volem Feina