L'Empresa d'Inserció Volem Feina Serveis Ambientals, S.L. és la filial de la Fundació Volem Feina amb la qual comparteix missió, visió i valors. L'empresa d'inserció es va constituir el 2019 i és una de les eines de què es disposa la fundació per aconseguir la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social. El 100% dels excedents que pugui generar es destinen a la pròpia empresa.

A través de l'empresa d'inserció, oferim serveis relacionats amb les persones i el medi ambient:
 
  • Serveis a les persones: transports, mudances, buidatges de pisos, locals i trasters, transport per a persones amb problemes de mobilitat, neteges...
  • Serveis mediambientals: reutilització i recuperació de residus, recollida i transport, gestió d'equipaments públics i venda de roba i mobles de segona mà.

El Consell d'Administració és l’òrgan màxim de govern de l'empresa d'inserció i li correspon complir els objectius estatutaris i administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. Els membres del consell n'exerceixen el càrrec de forma gratuïta. 

Membres del Consell d'Administració:
 

President:  Sr. Rossend Mujal Alsina
Tresorer:  Sr. Sr. Josep Lluís Alonso Rodríguez
Secretari: Sr. Carles Viladrich Canal