Línia 1: Acompanyament de les persones en risc d'exclusió per les empreses d'inserció.
Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció de persones tècniques d'acompanyament en la inserció o en la producció, amb la finalitat de millorar la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones treballadores en procés d'inserció.

Línia 2: Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.
Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d'exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d'inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.


Aquest programa compta amb el finançament del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.