Solsona, tot i ser una ciutat petita, rep anualment la visita de transeünts. La Fundació Volem Feina dóna cobertura a les necessitats bàsiques d'aquestes persones sense més recursos que els que porten al damunt. L’oferta de servei que proposa l’entitat és a nivell vital, perquè el temps que passen a la ciutat també és limitat. És un servei adreçat a persones sense sostre en qualsevol grau de desarrelament. Una altra finalitat és operar com a punt de vinculació a serveis de la resta de la xarxa.


EXECUCIÓ  DEL PROJECTE:


1. Acollida i entrevista per part de la treballadora social: es comproven les dades personals del/a usuària, es signa el protocol d'ingrés, es registren les seves demandes i se'n valoren i segueixen les capacitats, mancances i necessitats. Segons quina sigui la seva situació personal, pot anar a l'alberg a descansar o realitzar gestions personals. 2. Manutenció: l'entitat li facilita i assumeix els àpats necessaris durant la seva estada.

3. Servei de rober: se li proporciona roba, així com altres articles com ara un sac de dormir, motxilla, despertador, mantes....

4. Lot d'higiene: se li entrega un lot amb productes bàsics per a la seva higiene personal.

5. Allotjament: se li cobreix l'allotjament de dues nits.

6. Se li entrega un bitllet d'autobús per facilitar-li la següent ruta.

7. Es tanca el seguiment i s'acomiada.

En cas que existeixi alguna demanda concreta per part de l'usuari/ària, aquesta s'avalua i, segons el cas, es pot proposar una estada més llarga.

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona i la Policia Local.