SERVEI ORIENTACIÓ A LA CIUTADANIA IMMIGRANT 

Aquest projecte va néixer amb la finalitat de buscar el respecte i la dignitat inherent a tothom.
Les persones en situació administrativa irregular es troben en una situació greu de vulnerabilitat
que dificulta l'exercici dels seus drets i el desenvolupament d'un projecte de vida, ja que es troben
amb l'amenaça permanent d'una eventual expulsió cap als seus països d'origen i pateixen pel
futur dels seus fills.

El servei S.O.C.I. està compost per una sèrie d'accions que promouen treballar creant un espai de
confiança entre les diferents persones, un lloc on puguin adquirir coneixements sobre els seus perfils laborals, realitzar un itinerari d'orientació, vetllar pels seus drets i estar al dia dels aspectes legals i d'estrangeria.