Solsona, tot i ser una ciutat petita rep anualment la visita de transeünts. La Fundació Volem Feina dóna cobertura a les necessitats bàsiques d'aquestes persones sense més recursos que els que porten al damunt. L’oferta de servei que proposa l’entitat és a un nivell vital perquè el temps que passen a la ciutat també és limitat.
És un servei adreçat a persones sense sostre en qualsevol grau de desarrelament. Una altra finalitat és operar com a punt de vinculació a serveis de la resta de la xarxa.


OBJECTIU:  Projecte d'atenció especial, que ofereix cobertura a aquelles persones sense sostre (transeünts) que estan de pas per la ciutat i no tenen recursos.
EXECUCIÓ  DEL PROJECTE:

1- ACOLLIDA I ENTREVISTA PER LA TREBALLADORA SOCIAL: Comprovació de les dades personals i la signatura de protocol d'ingrés de dades de caràcter personal i enregistrament de les demandes. Explicació de l'objectiu del projecte. Valoració i seguiment sobre les seves capacitats, mancances i necessitats.

(Segons la situació personal de cada persona, ells/elles poden anar a l'alberg a descansar o també poden realitzar gestions personals o bé si ho desitgen poden col·laborar en alguna de les accions productives que realitza la Fundació.)

2- MANUTENCIÓ: l'entitat facilita i assumeix els àpats necessaris durant la seva estada.

3- SERVEI DE ROBER: mitjançant una activitat de la Fundació, el taller de roba, es proporciona la quantitat de roba necessària (pantalons, sabates, camises...) així com altres articles (sac de dormir, motxilla, despertador, mòbil, olles, mantes...)

4- LOT D'HIGIENE: S'entrega un lot amb productes bàsics per a la seva higiene personal.

5- ALLOTJAMENT: Es cobreix l'allotjament de dues nits.

6- Entrega del BITLLET de bus.

7- TANCAMENT del seguiment i acomiadament.

En cas que existeixi alguna demanda concreta per part de l'usuari/ària, aquesta s'avalua i segons el cas, es pot proposar una estada més llarga.

Aquest programa rep el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona i la Policia Local.